Contact

BEST BUILDING CONCEPT

Ingenieursbureau voor comfort en energie in gebouwen

Bestbuildingconcept BVBA

Bestbuildingconcept BVBA heeft zijn kantoor in het pittoreske Lier.


U krijgt steeds contact met de zaakvoerder zodat uw project direct met de nodige efficiëntie en expertise  besproken kan worden.Kantoor Lier


ROUTE


Met de trein:


Station Lier, wandel te voet tot aan de Zimmertoren (10 à 15 minuutjes)

 

Met de auto:


•Via de Leuvense- of Molpoort: Gratis parking P1 De Mol, wandel via de Netelaan tot aan de Zimmertoren (8 minuutjes) of

betaalparking P4 Gasthuisvest, wandel via de Volmolenstraat tot aan de Zimmertoren (5 minuutjes)


•Via de Antwerpse-,  Lisper- of Mechelsepoort:


Ondergrondse betaalparking P6 Grote markt, wandel via de Van Cauwenberghstraat of de Kapucijnenvest tot aan de Zimmertoren (5 minuutjes)


•Parkeren op de (kleine) parking op het Zimmerplein is niet altijd mogelijk en is trouwens beperkt tot 2 uur parkeren.


Parkeerkaart

Contact

Bestbuildingconcept BVBA

Zimmerplein 16, 2500 Lier

 

 

Email: info@bestbuildingconcept.be


Telefoon: (+32) 03/369.10.33

BTW:   BE 0848.448.805

 

IBAN: BE43 3631 0704 5301

BIC:   BBRU BE BB


Twitter:@BestBuildingC


 
 
 
 

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming


De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Bestbuildingconcept BVBA op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@bestbuildingconcept.be. Bent u het niet eens met de manier waarop Bestbuildingconcept BVBA uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop Bestbuildingconcept BVBA omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming LINK.


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:


Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Bestbuildingconcept BVBA contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.


Bestbuildingconcept BVBA en Cookies

Bestbuildingconcept BVBA maakt gebruik van "cookies" om uw bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De cookies op onze internetpagina's slaan geen persoonlijke gegevens op.


U kan uw internetbrowser zodanig installeren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken.


Copyright © bestbuildingconcept 2017